Exit cases

MercIT – Budget123

budget123

Merc IT ApS har udviklet programmet Budget123, som er et værktøj til dynamisk budgettering og ledelsesrapportering til små og mellemstore virksomheder. Produktet integreres nemt med andre bogføringssystemer og giver et klart og hurtigt billede over virksomhedens økonomi og hermed mulighed for ledelsen til hurtige beslutninger. Programmet kan lave forecasts baseret på realiserede regnskabstal, opstille scenarier og hurtigt foretage finansielle konsekvensberegninger.

Samarbejdet mellem Syddansk Innovation A/S og MercIT ApS
MercIT blev etableret i oktober 2006 sammen med flere andre investorer og var indtil oktober 2016 et af Syddansk Innovations A/S’ porteføljeselskaber. Proof-of-Business kom allerede tidligt i forløbet, og selskabet fik et positivt cash flow i 2016. Det forventes at selskabet også fremover vil forsætte den positive udvikling.

Samarbejdet med MercIT viser, hvordan innovationsmiljøordningen fungerer bedst. Syddansk Innovation A/S er med til at afdække de første risici, og samtidig kunne tiltrække eksterne investorer til en fælles investering. MercIT har haft dygtige iværksættere, der konstant har haft fokus på det kommercielle, hvilket resulterede i, at de nu har købt Syddansk Innovation A/S ud af MercIT ApS.

Syddansk Innovation A/S ønsker MercIT ApS held og lykke fremover.

LED iBond A/S

LED iBond A/S har udviklet og patenteret en ny type LED-teknologi, som består af et aluminiumspanel, der udgør både ledning, fatning og køleelement. Den patenterede teknologi integrerer på en højeffektiv måde LED i kompositplader af aluminium, som gør virksomhedens løsninger ultratynde, energieffektive samt løser varmeproblemet ved LED.

Samarbejdet mellem Syddansk Innovation og LED iBond A/S
LED iBond A/S blev etableret i medio 2014 og var et af Syddansk Innovations porteføljeselskaber indtil juni 2016, hvor ejerandelen blev solgt tilbage til iværksætter. Syddansk Innovation var risikovillig investor i første investeringsrunde, hvor private investorer og Vækstfonden investerede i selskabet i forbindelse med efterfølgende kapitalforhøjelser.

SDI’s målsætning er at investere i de gode idéer og skabe bedre forudsætninger for levedygtigt iværksætteri,” udtaler Helge Holm-Larsen, direktør for Syddansk Innovation. ”LED teknologi har været i rivende udvikling i de senere år og dermed været et fokusområde for SDI. LED iBond er et glimrende eksempel på hvordan ny hardware-baseret teknologi kan introduceres på markedet på kort tid når design, funktionalitet og investeringsmidler går op i en højere enhed.

Går en lys fremtid i møde
LED iBond A/S har været en mønster investering for SDI. Virksomheden har i alt modtaget en to-cifret millioninvestering til at vinde nye markeder i et globalt LED-marked, der forventes at overstige 70 millioner inden for de kommende fem år. LED iBond A/S har indgået distributionsaftaler i både Europa, Asien og Mellemøsten og planlægger at erobre det globale LED-marked med endnu flere partnerskaber.

Syddansk Innovation ønsker LED iBond A/S held og lykke fremover.

Sani Membranes ApS

Sani Membranes ApS producerer sanitære membranfiltre til industriselskaber med behov for filtrering. Membranfiltrationen er en meget fin filtration på bakterie-, enzym- og molekyleniveau, hvor fx gær filtreres fra øl eller proteiner filtreres fra mælk. En af de store fordele ved Sani Membranes ApS membranfiltre er, at de har et meget lavt behov for tryk for at få et flow med vand ud, hvilket medfører en 30-50 % reduktion i samlet energiforbrug. Derudover reduceres rengøringstiden, vandforbruget samt brugen af rengøringskemikalier til en brøkdel.

Samarbejdet mellem Syddansk Innovation og Sani Membranes ApS
Sani Membranes ApS blev etableret i april 2014 og var et af Syddansk Innovations porteføljeselskaber indtil december 2015. Proof of Concept startede i 2013 og blev afsluttet i slutningen af 2015. Her i 2016 forventer selskabet at lave flere pilot projekter, hvor teknologien testes hos kunder og de første egentlige salg forventes at rulle ud umiddelbart parallelt med.

Samarbejdet med Sani Membranes ApS viser, hvordan innovationsmiljøordningen fungerer bedst. Syddansk Innovation er inde for at tage den tekniske risiko, så investorer fra industrien køber sig ind og deltager i den kommercielle vækst. Hele Sani Membranes ApS succes stammer fra en række gode strategiske beslutninger, men Michael Frank, investeringschef hos Syddansk Innovation, mener at succesen også kommer fra et andet sted: ”Meget af Sani Membranes succes kommer fra iværksætteren Henrik Hjelmsmarks omfattende domæne viden fra membran industrien, hvilket igen viser, at teamet altid er afgørende for succes.”

Ny investor i Sani Membranes ApS
Som ny investor er John. Tandrup A/S trådt ind i selskabet. Tandrup har stor erfaring og kompetence som komposit leverandør, og dermed erfaring i nært beslægtet industri, herunder salg til markedet.

Syddansk Innovation ønsker Sani Membranes ApS held og lykke fremover.