Innovationsmiljøer

Syddansk Innovation A/S er et af de fire godkendte innovationsmiljøer, der samlet råder over godt 200 mio. kr. årligt og som bevilliges på vegne af staten. På årsbasis bevilliges 40-60 nye virksomheder af innovationsmiljøerne.

Innovationsmiljøerne er skabt og finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelses- og Forskningsministeriet, og de investerer risikovillig statslig kapital i lovende videnbaserede iværksættervirksomheder.

Styrelsen for Forskning og Innovation har udpeget 3 andre innovationsmiljøer i Danmark.

Læs innovationsmiljøernes adfærdskodeks.

Læs mere om innovationsmiljøerne på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.