Investeringskrav

Når vi modtager din henvendelse via vores online registrering foretages den første screening af projektet. Hvis vi finder projektet interessant og kommercielbart, indkaldes du til et møde, hvor forretningsidéen gennemgåes med en investeringschef. Hvis dit projekt fortsat vurderes interessant efter mødet, undersøger vi sammen mulighederne for en kommercialisering mere grundigt. Disse undersøgelser finansieres af os i regi af en såkaldt forundersøgelse.

Det er en fordel at have udarbejdet en nærmere beskrivelse af forretningsidéen inden din første kontakt med os

Dine dokumenter skal indeholde følgende:

 • En præsentation af forretningsidéen.
 • En beskrivelse af det unikke ved idéen, produktet, systemet eller lignende i forhold til andre udbud på markedet, som kan være en konkurrent til din forretningsidé.
 • En vurdering af markedspotentialet for din forretningsidé, dvs. et kvalificeret bud på hvem dine kunder er, hvor stort markedet forventes at kunne blive m.m.
 • Udarbejde en forretningsplan og udfyld punkterne i det mulige omfang.

Vi investerer i projekter med:

 • Et team med dyb og relevant teknologisk viden og ekspertise, høj grad af motivation, vedholdenhed, engagement og viljen til at lykkedes.
 • En teknologisk innovation, der er tæt på at have bevist at selve teknologien virker – og gerne patenteret og med unik forretningsidé til et nyt produkt eller en ny service.
 • En stor målgruppe og/eller stort vækstpotentiale og en skalerbar forretningsmodel.
 • Unikke salgsargumenter og strategiske konkurrencefordele.
 • Realistisk forretningsplan med værdipunkter, der kan nås inden for vores finansieringsformåen.

Formelle krav:

 • Virksomheden (CVR nr.) har været momsregistreret i maksimalt 18 måneder på tidspunktet for indgåelse af bindende aftale om primær forprojektkapital eller har haft en omsætning på maksimalt 50.000 kr. og på aftaletidspunktet beskæftiger maksimalt 3 ansatte, hvoraf højst 1 ansat må være en anden end de oprindelige idéhavere.
 • Iværksætteren må maksimalt have 100.000 kr. i ubetalt forfalden gæld til det offentlige.
 • Et forprojekt skal være forankret og have hovedaktiviteter i Danmark, og projektselskabet skal være registreret i Danmark.
 • Som udgangspunkt forventer vi en ejerandel på 25 %, som vi kombinerer med en låneandel.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte en af vores investeringschefer, som gerne vil vejlede dig. Med hensyn til de oplysninger vi måtte modtage, har vi fuld tavshedspligt i alle forhold.

Der kan oplistes mange parametre for at få succes som iværksætter. Den vigtigste er dog dig selv og dit team. Du og dit team skal på minimalistiske vilkår være indstillet på at gå hele vejen til succes, som for de fleste projekters vedkommende kan være lang og trang, og som kan ende ud i blot ”en oplevelse rigere”.

Download elementerne til en forretningsplan her.