Investeringsprofil

Syddansk Innovation A/S investerer risikovillig statslig kapital i lovende innovative danske opstartsvirksomheder, der både har vækstpotentiale og et internationalt forretningsmæssigt aspekt samt spin-outs fra eksisterende selskaber. Vi hjælper iværksættervirksomheder hele vejen fra opstart til kommercialisering med netværk og tiltrækning af nye investorer. Vi kan på egne og Styrelsen for Forskning og Innovation’s vegne finansiere op til 92% af kapitalbehovet i en første runde samt op til 40% af kapitalbehovet i en efterfølgende runde.

Vi har særligt fokus på unge iværksættere og kommercialisérbare projekter fra universiteter og vidensinstitutioner. Syddansk Innovation A/S fokuserer på følgende investeringsområder:

  • Industri og Cleantech
  • IKT & Big Data
  • Life Science & Velfærdsteknologi